Slack - narzędzie do komunikacji w zespole

Moje ulubione skróty klawiszowe

Często powtarzam słowa: Przedwczesna optymalizacja to źródło wszelkiego zła i całkowicie się z nimi zgadzam. Nie zmienia to faktu, że dziś chciałabym poruszyć temat optymalizacji (ale nie przedwczesnej). Optymalizacja środowiska pracy, czy mówiąc inaczej efektywność jest bardzo ważna. Kto nie chciałby pracować szybciej i mieć więcej wolnego czasu dla siebie? Ja na pewno tak. Z tego właśnie powodu dziś podzielę się z Tobą komendami i skrótami klawiszowymi przyśpieszającymi pracę z narzędziem Slack.

W moich poprzednich artykułach mówiłam już o efektywnym korzystaniu z takich narzędzi jak: Guake, VS Code, Sublime Text Editor czy nawet Git. Teraz nadszedł czas na komunikator Slack. Slack jest narzędziem często wykorzystywanym w komunikacji zespołowej. Ponieważ praca zdalna staje się coraz bardziej popularna, to tym większe jest znaczenie sprawnego posługiwania się takim narzędziem jak Slack. Ja skupię się na dwóch rzeczach: przydatnych komendach i skrótach klawiszowych.

Slack - komendy

 • /remind - wpisując w pole tekstowe na przykład komendę /remind me about meeting at 12:00, możesz stworzyć przypomnienie dla siebie lub kogoś z zespołu dotyczące ważnego spotkanie, które rozpocznie się konkretnego dnia lub o konkretnej godzinie. Podobne przypomnienie można stworzyć do każdej odebranej lub wysłanej wiadomości. Bardzo przydatna funkcja. Wystarczy dać znać Slackowi, co chcemy zapamiętać bez potrzeby ustawiania przypomnień w zewnętrznym narzędziu.
 • /dnd + czas - ustawia tryb nie przeszkadzać (ang. do not disturb). Jeżeli zaraz za komendą dodamy czas, to nie będzie potrzeby ustawienia go w oknie modalnym. Po wykonaniu tego polecenia zobaczymy literkę z przy ikonce naszego statusu.
 • /active i /away - pokazuje lub ukrywa naszą obecność na Slaku. Kiedy użyjesz polecenie /away, Twój status przestanie świecić się na zielono. Przy użyciu /active status zmieni się z powrotem na zielony.
 • /collaps i /expand - Gify i inne obrazki rozpraszają Twoją uwagę? Użyj komendy /collaps by ukryć wszystkie te elementy. Będziesz widzieć tylko sam tekst. Chcesz z powrotem widzieć wszystkie śmieszki na kanale użyj /expand.
 • /msg + nazwa użytkownika lub kanału - pozwala wysłać Ci bezpośrenią wiadomość do wybranej osoby lub na wybrany kanał. Dzięki temu nie musisz się przełączać na odpowiednie okno. Możesz to zrobić z tego miejsca, w którym jesteś.
 • /mute i /unmute - możesz wyciszyć lub przywrócić powiadomienia dla wybranego kanału lub osoby.
 • /save - lista zapisanych wiadomości. By umieścić jakąś wiadomość na tej liście wystarczy ją zaznaczyć klikając w ikonkę zakładki w prawym górnym rogu wiadomości.

Inne opcje

 • Kiedy przygotowujesz jakąś wiadomość możesz ustawić jej wysłanie na późniejszy czas.
 • Slack connect - to funkcjonalność zapraszania osób do danego obszaru roboczego Slacka, nawet jeżeli dana osoba jest z poza Twojej organizacji.
 • Integracja z wieloma innymi narzędziami - Slack może być połączony z takimi narzędziami jak: Trello, kalendarz Google czy Google Drive. Wszystko zależy od tego jakich narzędzi używasz.

Slack - skróty klawiszowe

Uważam, że twórcy Slacka zrobili dobrą robotę jeżeli chodzi o skróty klawiszowe w tym narzędziu. Znając je możesz praktycznie zapomnieć o myszce i zrobić w Slacku wszystko.

Lista skrótów klawiszowych

Najważniejszy, przynajmniej na początku, skrót klawiszowy to ten do listy skrótów:

 • Ctrl + / - wyświetla listę dostępnych skrótów klawiszowych

Zarządzanie obszarami roboczymi i panelami bocznymi

 • Ctrl + [1..9] - przenosi między obszarami roboczymi po ich numerach
 • Ctrl + Shift + [ - przenosi na poprzedni obszar roboczy (ten skrót nie działa w moim przypadku)
 • Ctrl + Shift + ] - przenosi na następny obszar roboczy (ten skrót nie działa w moim przypadku)
 • Ctrl + Shift + D - pokazuje/chowa pasek boczny
 • Ctrl + . - otwiera/zamyka panel boczny (np. z konkretnym wątkiem)
 • Ctrl + K lub Ctrl + T - przenosi do wybranej konwersacji (wiadomości bezpośredniej lub kanału)

Nawigacja

 • Ctrl + J - przenosi do nieprzeczytanych wiadomości
 • Ctrl + Shift + A - pokazuje listę nieprzeczytanych wiadomości
 • Ctrl + Shift + T - pokazuje listę wątków (używając strzałek można się po nich poruszać)
 • Ctrl + Shift + K - pokazuje listę wiadomości bezpośrednich (DM)
 • Ctrl + Shift + M - pokazuje listę wiadomości, gdzie zostaliśmy wspomnieni lub dodana została reakcja
 • Ctrl + Shift + S - pokazuje listę zapisanych wiadomości
 • Alt + ↑,↓ - przenosi do poprzedniej/następnej wiadomości bezpośredniej lub kanału
 • Alt + Shift + ↑,↓ - przenosi do poprzedniej/następnej nieprzeczytanej wiadomości bezpośredniej lub na kanale

Obsługa wiadomości

 • Ctrl + N - pozwala wysłać nową wiadomość (najpierw wybieramy do kogo ma być wysłana wiadomość, a później używając Tab lub Enter tą wiadomość możemy napisać)
 • or Ctrl + ↑ - edycja ostatniej wiadomości (jeżeli pole tekstowe jest puste)
 • Ctrl + Shift + \ - dodanie reakcji do ostatniej lub wybranej wiadomości
 • +: + [emoji name] - dodanie konkretnej reakcji do ostatniej wiadomości (kiedy pole tekstowe jest puste)
 • Ctrl + Shift + Enter - stworzenie snipetu
 • Ctrl + U - dodanie pliku do wiadomości

Focus

 • F6 - zaznaczenie następnej sekcji (kilkukrotne klikanie pozwala przenosić zaznaczenie na kolejne panele)
 • Shift + F6 - zaznaczenie poprzedniej sekcji

Kiedy zaznaczona jest już odpowiednia wiadomość, możesz:

 • R - dodać reakcję do wiadomości
 • E - edytować wiadomość (jeżeli była Twoja)
 • T or - otworzyć wątek
 • - zmienić zaznaczenie na następną wiadomość (kiedy pole tekstowe jest puste)
 • M - ustawić przypomnienie dotyczące wybranej wiadomości
 • A - zapisać lub usunąć wiadomość w zapisanych wiadomościach
 • S - podzielić się z innymi wiadomością
 • P - przypiąć lub odpiąć wiadomość
 • Delete - usunąć wiadomość

Markdown

 • otaczając tekst * - można pogrubić tekst
 • otaczając tekst _ - można pochylić tekst
 • otaczając tekst ~ - można przekreślić tekst
 • otaczając tekst ` - można wstawić w linie fragment kodu
 • używając ``` - można wstawić blok kodu
 • używając > - można zacytować inną wiadomość

Poza używaniem składni markdown możemy też używać skrótów klawiszowych podobnie, jak to się odbywa w edytorach tekstowych. Na przykład pogrubienie uzyskamy za pomocą skrótu Ctrl + B. Wszystko zależy od wybranych preferencji w ustawieniach Slacka.

Wyszukiwanie

 • Crtl + G - przeszukiwanie całego obszaru roboczego (Slack ma bardzo dobre wsparcie wyszukiwania, które jest podpowiadane w trakcie korzystania z niego)
 • Ctrl + F - przeszukiwanie konkretnej konwersacji

Inne

 • Ctrl + Shift + Y - ustawianie statusu
 • Page Up/Page Down - skrolowanie góra/dół