Sublime Text - edytor tekstowy

Moje ulubione skróty klawiszowe

Myślę, że prawie każdy programista ma swój ulubiony edytor tekstowy. Jedni lubią edytory takie jak Vim, inni takie jak Notepad++ a ja uwielbiam Sublime Text. Posiada on wiele skrótów klawiszowych, dodatków czy snippetów ułatwiających pracę z kodem lub ze zwykłym tekstem. Oto moim zadaniem najważniejsze zalety Sublime Text:

 1. Możesz jednocześnie przeglądać 4 pliki w tym samym czasie.

  Sublime Text ma możliwość podzielenia okna programu na kilka części. Maksymalnie cztery. Chyba, że używasz dodatku Origami. Pozwala on dzielić okno programu na dowolną ilość paneli. W podstawowej wersji Sublime Text można wybierać pomiędzy kilkoma dostępnymi typami paneli. Można je zaleźć w menu View -> Layout. Są tam też dostępne skróty klawiszowe do zarządzania tymi panelami. Ja osobiście lubię mieć otwarte dwa pionowe panele równocześnie. To bardzo ułatwia pracę w TDD. Dzięki temu cały czas mam widoczny kod i testy nad którymi pracuję.

 2. Wszystko jest konfigurowalne

  Wystarczy tylko wejść do menu Preferences -> Settings. Są tam zapisane wszystkie ustawienia. Kolory, zachowania, skróty, ustawienia języków. Dosłownie wszystko. Polecam też przyjrzeć się innym opcjom dostępnym w zakładce menu Preferences. A zwłaszcza Packages.

 3. Dodatki

  Jeżeli tylko chcesz rozszerzyć funkcjonalność Sublime Text to możesz przebierać w różnych dodatkach. Tutaj moje ulubione:

  • Emmet - do szybkiego i łatwego tworzenia kodu HTML lub CSS;
  • BracketHighlighter - podświetla otwarcie i zamknięcie konkretnego zagłębienia nawiasów, bardzo przydatny zwłaszcza przy pracy z językami takimi jak JavaScript, gdzie tych nawiasów jest sporo;
  • Git Gutter - pokazuje zmiany jakie zaszły w kodzie. Jest zintegrowany z narzędziem git. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat gita, napisałam o nim całą serię artykułów. Pierwszy dotyczy samego narzędzia: Czym jest git i do czego warto go stosować?
  • SublimePrettyJson - pozwala za pomocą kombinacji klawiszy w czytelny sposób sformatować plik zawierający dane w formacie JSON;
  • Sublime RuboCop - pokazuje dobre praktyki pisania kodu w języku Ruby;
  • Linters (Coffee Script, CSS, Sass, JS) - narzędzia, które pokazują dobre praktyki pisania kodu w różnych językach w zależności od wybranego lintera;
  • Colorful syntax - kolorowanie składni języka, jeżeli tylko brakuje Ci koloryzacji składni jakiegoś języka programowania zawsze można taką funkcjonalność doinstalować;

  Zachęcam do samodzielnego poszukania innych dodatków.

 4. Skróty, skróty i jeszcze raz skróty (klawiszowe)

  Uwielbiam skróty klawiszowe. To jest też główny powód, dla którego napisałam ten artykuł. Jak tylko mogę pracować z samą klawiaturą, jestem szczęśliwa. Uważam, że to znacznie przyśpiesza moją pracę. Nie muszę wtedy ciągle się przełączać klawiatura - myszka. Sublime Text oferuje nam niezliczony zasób takich właśnie skrótów klawiszowych. Te, z których korzystam na co dzień, zamieściłam poniżej:

  • ctrl + k + b - włącza/wyłącza pasek boczny (z projektami)
  • ctrl + 0 - przechodzi do paska bocznego, gdzie znajdują się katalogi z projektami (wtedy za pomocą strzałek można poruszać się pomiędzy plikami i katalogami, naciskając enter ↩ otwierany jest plik w oknie głównym i przenoszony jest tam kursor)
  • ctrl + 1,2,3,4 - przenosi kursor pomiędzy panelami wewnątrz okna głównego (w zależności od wybranej liczby paneli)
  • ctrl + ←, → - przechodzi do początku/końca słowa
  • ctrl + shift + ←, → - zaznacza poprzednie/następne słowo
  • ctrl + m - przeskakuje pomiędzy początkiem a końcem nawiasów w bieżącym fragmencie kodu
  • ctrl + shift + m - zaznacza całe wnętrze nawiasu lub cudzysłowu
  • ctrl + PgUp, PgDn - przechodzi do poprzedniej/następnej zakładki/pliku
  • ctrl + tab - przechodzi do następnej używanej zakładki/pliku w jednym panelu/grupie
  • ctrl + shift + tab - przechodzi do poprzedniej używanej zakładki/pliku w jednym panelu/grupie
  • ctrl + ↑, ↓ - przesuwa bieżący plik do góry/na dół (jak przy poruszaniu za pomocą scrolla w myszce)
  • ctrl + shift + ↑, ↓ - zamienia kolejnością sąsiadujące linie
  • crtl + / - zakomentowuje/odkomentowuje linie kodu (niezależnie od wybranego języka programowania)
  • ctrl + delete - usuwa wszystkie znaki znajdujące się po kursorze (bez przechowywania ich w schowku)
  • ctrl + backspace - usuwa wszystkie znaki przed kursorem (bez przechowywania ich w schowku)
  • ctrl + k + k - usuwa wszystkie znaki znajdujące się po kursorze (bez przechowywania ich tego w schowku)
  • ctrl + shift + k - usuwa całą linię bez przechowywania wartości w schowku
  • ctrl + ↩ - dodaje dodatkową linię za kursorem
  • ctrl + shift + ↩ - dodaje dodatkową linię przed kursorem
  • ctrl + j - dołącza linię poniżej do końca bieżącej linii
  • ctrl + alt + j - pokazuje w czytelny sposób pliki w formacie JSON, możliwość korzystania z tego skrótu dzięki dodatkowi SublimePrettyJson
  • ctrl + ] - dodaje wcięcie do zaznaczonych linii
  • ctrl + [ - usuwa wcięcie dla zaznaczonych linii
  • ctrl + a - zaznacza cały plik
  • ctrl + l - zaznacza całą linię
  • ctrl + d - zaznacza słowo (powtarzanie tego skrótu pozwala na zaznaczanie kolejnych tych samych słów w pliku i pozwala na zmianę wielu miejsc w tym samym momencie)
  • ctrl + shift + d - duplikuje linię
  • ctrl + k + u - zapisuje zaznaczony tekst dużymi literami
  • ctrl + k + l - zapisuje zaznaczony tekst małymi literami
  • ctrl + c - kopiuje zaznaczony tekst do schowka, jeżeli nie było zaznaczonego tekstu kopiuje całą linię, w której znajdował się kursor
  • ctrl + v - wkleja wybrany tekst lub całą linię ze schowka
  • ctrl + x - wycina zaznaczony tekst lub całą linię do schowka
  • ctrl + g - pozwala na przejście do linii o wybranym numerze
  • ctrl + ; - pozwala na przejście do wybranego w bieżącym pliku słowa
  • ctrl + r - wyszukuje wybranego symbolu (funkcji, metody, klasy) w pliku
  • ctrl + shift + r - wyszykuje wybranego symbolu (funkcji, metody, klasy) w całym projekcie
  • ctrl + t - zamienia miejscami dwie sąsiednie litery
  • ctrl + shift + t - otwiera ostatni zamknięty plik/tab (tak jak w przeglądarce)
  • ctrl + h - zamienia jedną frazę na drugą w bieżącym pliku
  • ctrl + f - przeszukuje plik
  • ctrl + shift + f - przeszukuje cały projekt/folder, można też zamienić frazę na inną w całym projekcie
  • ctrl + q - całkowicie zamyka Sublime Text
  • ctrl + w - zamyka bieżący plik/zakładkę
  • ctrl + shift + w - zamyka bieżące okno
  • ctrl + n - otwiera nową zakładkę/plik
  • ctrl + shift + n - otwiera nowe okno
  • ctrl + s - zapisuje plik
  • ctrl + shift + s - zapisuje plik z możliwością zmiany nazwy
  • ctrl + o - otwiera plik
  • ctrl + shift + o - otwiera folder
  • ctrl + p - pozwala na szybkie wyszukanie i otwarcie pliku w projekcie (można wyszukiwać nawet po pierwszych literach każdego członu nazwy przykładowo wpisując mnf można znaleźć plik my_new_file.txt)
  • ctrl + shift + p - linia poleceń do instalowania nowych dodatków i pakietów
  • ctrl + z - cofa zmiany
  • ctrl + shift + z - przywraca ostatnie zmiany
  • ctrl + y - wykonuje ostatnią akcję jeszcze raz
  • ctrl + shift + l - dodaje kursor do każdej linii zaznaczonego tekstu
  • shift + alt + ↑, ↓ - po każdym naciśnięciu lub dodaje kolejny kursor do linii powyżej lub poniżej bieżącej używanej linii
  • f6 - sprawdza pisownie w ustawionym języku; może wymagać doinstalowania wybranego pakietu językowego
  • f9 - ustawia w kolejności alfabetycznej zaznaczone linie
  • f3 - następna wyszukiwana fraza
  • f3 + shift - poprzednia wyszukiwana fraza

Mam nadzieje, że będzie to dla Was pomocne. Do zobaczenia następnym razem!