Sublime Text - edytor tekstowy

Moje ulubione skróty klawiszowe

Myślę, że prawie każdy programista ma swój ulubiony edytor tekstowy. Jedni lubią edytory takie jak Vim, inni jak Notepad++ a ja uwielbiam Sublime Text. Posiada on wiele skrótów klawiszowych, dodatków czy snippetów ułatwiających pracę z kodem lub ze zwykłym tekstem. Oto moim zadaniem najważniejsze zalety Sublime:

 1. Możesz jednocześnie przeglądać 4 pliki w tym samym czasie.

  Sublime ma możliwość podzielenia okna programu na kilka części. Maksymalnie cztery. Chyba, że używasz dodatku Origami. Pozwala on dzielić okno programu na dowolną ilość paneli. W podstawowej wersji Sublime można wybierać pomiędzy kilkoma dostępnymi typami paneli. Można je zaleźć w View -> Layout. Są tam też dostępne skróty klawiszowe do zarządzania tymi panelami. Ja osobiście lubię mieć otwarte dwa panele równocześnie. To bardzo ułatwia mi pracę w TDD. Dzięki temu cały czas mam widoczny kod i testy nad którymi pracuję.

 2. Wszystko jest konfigurowalne

  Wystarczy tylko wejść do Preferences -> Settings. Są tam zapisane wszystkie ustawienia. Kolory, zachowania, skróty, ustawienia języków. Dosłownie wszystko. Polecam też przyjrzeć się innym opcjom dostępnym w zakładce menu Preferences. A zwłaszcza Packages.

 3. Dodatki

  Jeżeli tylko chcesz rozszerzyć funkcjonalność Sublime to możesz przebierać w różnych dodatkach. Tutaj moje ulubione:

  • Emmet - do szybkiego i łatwego tworzenia kodu HTML lub CSS
  • BracketHighlighter - podświetla otwarcie i zamknięcie konkretnego zagłębienia nawiasów, bardzo przydatny zwłaszcza przy pracy z językami takimi jak JavaScript, gdzie tych nawiasów jest sporo
  • Git Gutter - pokazuje zmiany jakie zaszły w kodzie (jest zintegrowany z narzędziem o nazwie git, pisałam o nim w artykule Co to jest git?)
  • SublimePrettyJson - pozwala za pomocą kombinacji klawiszy w czytelny sposób sformatować plik zawierający dane w formacie JSON
  • Sublime RuboCop - pokazuje dobre praktyki pisania kodu w języku Ruby
  • Linters (Coffee Script, CSS, Sass, JS) - narzędzia, które pokazują dobre praktyki pisania kodu w różnych językach w zależności od wybranego lintera
  • Colorfull syntaxt - kolorowanie składni języka, jeżeli tylko brakuje Ci składni jakiegoś języka programowania zawsze można taką funkcjonalność doinstalować

  Zachęcam do samodzielnego poszukania innych dodatków.

 4. Skróty, skróty skróty klawiszowe

  Jak mam być szczera uwielbiam skróty klawiszowe. To jest też główny powód, dla którego robię ten artykuł. Jak tylko jest to możliwe, to pracuje wyłącznie z klawiaturą. Dzięki temu oszczędzam czas. Sublime oferuje nam niezliczony zasób takich właśnie skrótów. Te z których korzystam na co dzień zamieściłam poniżej:

  • ctrl + k + b - włącza/wyłącza pasek boczny (z projektami)
  • ctrl + 0 - przechodzi do paska bocznego, gdzie znajdują się katalogi z projektami (wtedy za pomocą strzałek można poruszać się pomiędzy plikami i katalogami, naciskając enter ↩ otwieramy plik w oknie głównym i przenosimy tam kursor)
  • ctrl + 1,2,3,4 - przenosi kursor pomiędzy panelami wewnątrz okna głównego (w zależności od wybranej ilości paneli)
  • ctrl + ←, → - przechodzi do początku/końca słowa
  • ctrl + shift + ←, → - zaznacza poprzednie/następne słowo
  • ctrl + m - przeskakuje pomiędzy początkiem a końcem nawiasów w bieżącym fragmencie kodu
  • ctrl + shift + m - zaznacza całe wnętrze nawiasu lub cudzysłowu
  • ctrl + PgUp, PgDn - przechodzi do poprzedniej/następnej zakładki/pliku
  • ctrl + tab - przechodzi do następnej używanej zakładki/pliku w jednym panelu/grupie
  • ctrl + shift + tab - przechodzi do poprzedniej używanej zakładki/pliku w jednym panelu/grupie
  • ctrl + ↑, ↓ - przesuwa bieżący plik do góry/na dół (jak przy poruszaniu za pomocą scrolla w myszce)
  • ctrl + shift + ↑, ↓ - zamienia kolejnością sąsiadujące linie
  • crtl + / - zakomentowuje/odkomentowuje linie kodu (w zależności od wybranego języka programowania)
  • ctrl + delete - usuwa wszystkie znaki znajdujące się po kursorze (bez przechowywania tego w schowku)
  • ctrl + backspace - usuwa wszystkie znaki przed kursorem (bez przechowywania w schowku)
  • ctrl + k + k - usuwa wszystkie znaki znajdujące się po kursorze (bez przechowywania tego w schowku)
  • ctrl + shift + k - usuwa całą linię bez przechowywania wartości w schowku
  • ctrl + ↩ - dodaje dodatkową linię za kursorem
  • ctrl + shift + ↩ - dodaje dodatkową linię przed kursorem
  • ctrl + j - dołącza linię poniżej do końca bieżącej linii
  • ctrl + alt + j - pokazuje w czytelny sposób pliki w formacie JSON, możliwość korzystania z tego skrótu dzięki dodatkowi SublimePrettyJson
  • ctrl + ] - dodaje wcięcie do zaznaczonych linii
  • ctrl + [ - usuwa wcięcie dla zaznaczonych linii
  • ctrl + a - zaznacza cały plik
  • ctrl + l - zaznacza całą linię
  • ctrl + d - zaznacza słowo (powtarzanie tego skrótu pozwala na zaznaczanie kolejnych tych samych słów w pliku i pozwala na zmianę wielu miejsc w tym samym momencie)
  • ctrl + shift + d - duplikuje linię
  • ctrl + k + u - zapisuje zaznaczony tekst dużymi literami
  • ctrl + k + l - zapisuje zaznaczony tekst małymi literami
  • ctrl + c - kopiuje zaznaczony tekst do schowka, jeżeli nie było zaznaczonego tekstu kopiuje całą linię, w której znajdował się kursor
  • ctrl + v - wkleja wybrany tekst lub całą linię ze schowka
  • ctrl + x - wycina zaznaczony tekst lub całą linię do schowka
  • ctrl + g - pozwala na przejście do linii o wybranym numerze
  • ctrl + ; - pozwala na przejście do wybranego w bieżącym pliku słowa
  • ctrl + r - wyszukuje wybranego symbolu (funkcji, metody, klasy) w pliku
  • ctrl + shift + r - wyszykuje wybranego symbolu (funkcji, metody, klasy) w całym projekcie
  • ctrl + t - zamienia miejscami dwie sąsiednie litery
  • ctrl + shift + t - otwiera ostatni zamknięty plik/tab (tak jak w przeglądarce)
  • ctrl + h - zamienia jedną frazę na drugą w bieżącym pliku
  • ctrl + f - przeszukuje plik
  • ctrl + shift + f - przeszukuje cały projekt/folder, można też zamienić frazę na inną w całym projekcie
  • ctrl + q - całkowicie zamyka Sublime
  • ctrl + w - zamyka bieżący plik/zakładkę
  • ctrl + shift + w - zamyka bieżące okno
  • ctrl + n - otwiera nową zakładkę/plik
  • ctrl + shift + n - otwiera nowe okno
  • ctrl + s - zapisuje plik
  • ctrl + shift + s - zapisuje plik z możliwością zmiany nazwy
  • ctrl + o - otwiera plik
  • ctrl + shift + o - otwiera folder
  • ctrl + p - pozwala na szybkie wyszukanie i otwarcie pliku w projekcie (można wyszukiwać po pierwszych literach każdego członu nazwy przykładowo wpisując mnf można znaleźć plik my_new_file.txt)
  • ctrl + shift + p - linia poleceń do instalowania nowych dodatków i pakietów
  • ctrl + z - cofa zmiany
  • ctrl + shift + z - przywraca ostatnie zmiany
  • ctrl + y - wykonuje ostatnią akcję jeszcze raz
  • f6 - sprawdza pisownie w języku, który ma się ustawiony (w moim przypadku jest to angielski)
  • f9 - ustawia w kolejności alfabetycznej zaznaczone linie
  • f3 - następna wyszukiwana fraza
  • f3 + shift - poprzednia wyszukiwana fraza

Aktualizacja 23.01.2019:

 • ctrl + shift + l - dodaje kursor do każdej linii zaznaczonego tekstu
 • shift + alt + ↑, ↓ - po każdym naciśnięciu lub dodaje kolejny kursor do linii powyżej lub poniżej bieżącej używanej linii

Mam nadzieje, że będzie to dla Was pomocne. Do zobaczenia następnym razem!