Zastosowanie metody each_with_object w Ruby

Przykłady użycia each_with_object

Ostatnio pracowałam z metodą each_with_object. Jak zazwyczaj w takich sytuacjach zawsze staram się przed użyciem jakiejś metody sprawdzić jej dokumentację. Weszłam więc na APIdock przeglądam zastosowanie oraz przykłady. Okazało się że nie było tam jednego z przypadków zastosowania. Chciałam go dodać, lecz bez powodzenia. Postanowiłam więc, że skoro czekam na rozwiązanie problemu ze strony APIdock mogę napisać krótką notatkę na temat metody each_with_object tutaj.

Najbardziej pożytecznym i wydaje mi się również popularnym użyciem tej metody jest podanie jako argumentu tablicy lub hasha (tablicy słownikowej). Można to zrobić przykładowo:

[:foo, :bar, :jazz].each_with_object({}) do |item, hash|
 hash[item] = item.to_s.upcase
end
 => {:foo=>"FOO", :bar=>"BAR", :jazz=>"JAZZ"}

lub

(1..10).each_with_object([]) do |item, array|
 array << item ** 2
end
 => [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]

Wiem te przykłady są trywialne, ale chodzi o to by zrozumieć samą konstrukcję użycia. Dzięki tej metodzie nie musimy deklarować tablicy przed pętlą:

array = []
(1..10).each do |item|
 array << item ** 2
end
array
 => [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]

Oczywiście dla tego przykładu można by to zrobić z użyciem metody map:

(1..10).map { |item| item ** 2 }
 => [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]

Innym ciekawym zastosowaniem each_with_object jest zliczanie częstotliwości występowania:

['one', 'two', 'one', 'one'].each_with_object(Hash.new(0)) do |item, hash|
 hash[item] += 1
end
 => {"one"=>3, "two"=>1}

W tym przypadku ustawiamy domyślną wartość dla tablicy słownikowej na 0. Dzięki temu zliczanie ilości wystąpień elementów w tablicy jest szybkie i proste. Nie potrzebujemy warunku if by zabezpieczyć się przed nieoczekiwaną wartością nil:

if hash[item]
 hash[item] += 1
else
 hash[item] = 0
end

Uwaga

W metodzie each_with_object nie można użyć niemutowalnych (inmutable) obiektów jak liczby. Przykład poniżej nie zwróci Wam 55 tylko 0.

(1..10).each_with_object(0) do |item, sum|
 sum += item
end
 => 0

Możemy to zrobić też inaczej:

(1..10).reduce(:+)
 => 55

lub

(1..10).inject(:+)
 => 55

lub w Ruby on Rails:

(1..10).sum
 => 55

Przy okazji czy wiecie jaka jest różnica między metodą reduce a inject? Nie ma różnicy. Te dwie metody to tak naprawdę jedna i ta sama metoda, ale mająca dwie nazwy tzw. alias.

W tym momencie powinniśmy jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Metodę inject możemy stosować też bardzo podobnie do each_with_object. Różnica jest w kolejności argumentów w bloku i tym że w ostatniej linii bloku dla metody inject zawsze musimy zwrócić naszą wartość agregującą (przykładowo sumującą). Popatrzcie tutaj:

(1..10).inject([]) do |array, item|
 array << item ** 2
end
 => [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]

lub

[:foo, :bar, :jazz].inject({}) do |hash, item|
 hash[item] = item.to_s.upcase
 hash
end
 => {:foo=>"FOO", :bar=>"BAR", :jazz=>"JAZZ"}

Uwaga

Kiedy używamy array << item ** 2 zawsze zostaje tu zwrócona cała tablica, ale dla przykładu drugiego hash[item] = item.to_s.upcase zwraca item.to_s.upcase a nie hash więc musimy pamiętać by w ostatniej linii bloku zawsze zwrócić hash.

A teraz brakujący przypadek. Metodę each_with_object można nie tylko używać na tablicy czy enumeratorze ale również na hashu (tablicy słownikowej). Taki przypadek wygląda troszkę inaczej. Zobaczcie sami:

{ foo: 1, bar: 2, jazz: 3 }.each_with_object({}) do |(key, value), hash|
 hash[key] = value**2
end
 => {:foo=>1, :bar=>4, :jazz=>9}

lub

{ foo: 1, bar: 2, jazz: 3 }.each_with_object([]) do |(key, value), array|
 array << { id: value, name: key }
end
 => [{:id=>1, :name=>:foo}, {:id=>2, :name=>:bar}, {:id=>3, :name=>:jazz}]

To był krótki przegląd tego co można zrobić z metodą each_with_object. Mam nadzieje, że zastosowanie tej metody podoba się Wam tak samo jak mnie. Jeżeli macie jakieś pytania zostawcie je poniżej w komentarzach. Do zobaczenia następnym razem!