Refaktoring w Ruby krok po kroku - część 2

Jak zrobić refaktoring?
Od kodu zorientowanego obiektowo do kompozycji.

Ostatnim razem w artykule Refactoring w Ruby krok po kroku - część 1 przeszłyśmy od kodu proceduralnego do kodu bardziej zorientowanego obiektowo. Tym razem będziemy kontynuować naszą podróż przez refaktoring. Będziemy mówić o małych obiektach zastępujących duże klasy, o kompozycji i o wstrzykiwaniu konkretnych zachowań do obiektów. Zaczynajmy!

Krok 8 - Bardziej opisowe wyniki

Ten krok zaczynamy od kodu i skupimy się na czytelności tej metody:

def check
 return 9 if straight_flush?
 return 8 if four_of_a_kind?
 return 7 if full_house?
 return 6 if flush?
 return 5 if straight?
 return 4 if three_of_a_kind?
 return 3 if two_pair?
 return 2 if one_pair?
 return 1 if high_card?
 return 0
end

Muszę przyznać, że to dość ważny krok. Kiedy myślimy o czytelności kodu o wiele łatwiej zrozumieć nam tekst :straight_flush niż zwykłą liczbę 9. W przypadku tekstu nie musisz głęboko wchodzić w szczegóły implementacji kodu by wiedzieć, co on będzie robił. Z drugiej strony, podeszłam do tej zmiany dość egoistycznie. Myślałam tylko o tej klasie bez zastanowienia nad konsekwencjami dla całego systemu. Zmieniłam to, co zwraca metoda check. W niektórych przypadkach taka zmiana może być bardzo trudna do wprowadzenia lub nawet niemożliwa, przy bieżącym stanie kodu. W moim przypadku zmiana ta wymagała poprawy wszystkich testów. Dlatego musisz być ostrożna i świadoma przy wprowadzaniu takich zmian. W każdym razie, uważam że w moim przypadku zmiana była warta zachodu.

Kod po zmianie:

def check
 return :straight_flush if straight_flush?
 return :four_of_a_kind if four_of_a_kind?
 return :full_house if full_house?
 return :flush if flush?
 return :straight if straight?
 return :three_of_a_kind if three_of_a_kind?
 return :two_pair if two_pair?
 return :one_pair if one_pair?
 return :high_card if high_card?
 return :none
end

Nową wersję kodu możesz znaleźć tutaj

Statystyki:

 • LOC - 80
 • LOT - 190
 • Flog - 62.5
 • Flay - 0
 • Tests - 104 examples, 0 failures

Krok 9 - Meta-programowanie

Ten krok jest całkowicie opcjonalny. Zrobiłam go ponieważ nie podobał mi się wygląd metody check i te powtórzenia wewnątrz. Uważam, że po tej zmianie kod jest dalej czytelny, ale za to krótszy. Niestety nie zawsze tak jest. Czasem meta-programowanie bardzo pogarsza czytelność kodu. Dlatego zawsze jako programistka Ty jesteś odpowiedzialna za swój kod i to Ty musisz wybrać rozwiązanie, które Twoim zadaniem jest lepsze. W moim przypadku stworzyłam tablicę z poprawną kolejnością sprawdzania ręki pokerowej i użyłam jej w metodzie check.

Kod przed zmianą:

def check
 return :straight_flush if straight_flush?
 return :four_of_a_kind if four_of_a_kind?
 return :full_house if full_house?
 return :flush if flush?
 return :straight if straight?
 return :three_of_a_kind if three_of_a_kind?
 return :two_pair if two_pair?
 return :one_pair if one_pair?
 return :high_card if high_card?
 return :none
end

Kod po zmianie:

def check
 @order_checking.each do |name|
  method_name = (name.to_s + '?').to_sym
  return name if send(method_name)
 end
end

gdzie @order_checking to tablica ustawień ręki w pokerze.

@order_checking = [
 :straight_flush, :four_of_a_kind, :full_house, :flush, :straight,
 :three_of_a_kind, :two_pair, :one_pair, :high_card, :none
]

Cały kod możesz znaleźć tutaj

Statystyki

 • LOC - 82
 • LOT - 190
 • Flog - 59.3
 • Flay - 0
 • Tests - 104 examples, 0 failures

Krok 10 - Małe obiekty

Ten krok był dość duży ale również ważny. Może nawet najważniejszy. Zaczęłam od zasad SOLID. Jeśli nie słyszałaś o tych zasadach lub chciałabyś szybko odświeżyć sobie pamięć, to zajrzyj na stronę Wiki. Polecam też prezentację Sandy Metz - SOLID Object-Oriented Design. Zaczęłam od S - Single responsibility principle - zasady pojedynczej odpowiedzialności. Kiedy popatrzysz na kod klasy Hand, stwierdzisz, że ta klasa wie i robi wszystko. Tak jak już mówiłam w poprzednim artykule ten kod jest bardziej proceduralny niż obiektowy. Zaczęłam, więc wyciągać funkcjonalności jedna po drugiej. Każdy etap był dość podobny do poprzedniego, dlatego pokażę go na jednym przykładzie. Na przykładnie metody four_of_a_kind:

 • Przeniosłam logikę metody four_of_a_kind do osobnej klasy. Tak, to wytworzy w kodzie pewne powtórzenia, ale jak mówi Sandi duplication is better than a wrong abstraction (powtórzenia są lepsze od złej abstrakcji).
module Poker
 class FourOfAKind
  def initialize(array)
   @array = array.sort
   @figures, @colors = cards_figures_and_colors
   @frequency = cards_frequency.values
  end

  def check
   :four_of_a_kind if @frequency.include?(4)
  end

  private

  def cards_figures_and_colors
   @array.map { |item| [item / 4, item % 4] }.transpose
  end

  def cards_frequency
   @figures.each_with_object(Hash.new(0)) do |item, hash|
    hash[item] += 1
   end
  end
 end
end
 • Tworzę a w późniejszych krokach modyfikuję brzydko wyglądający warunek if w klasie Hand tak by obsłużył on nowy kod.
def check
 @order_checking.each do |name|
  if name == :four_of_a_kind
   return name if FourOfAKind.new(@array).check == name
  else
   method_name = (name.to_s + '?').to_sym
   return name if send(method_name)
  end
 end
end
 • Przygotowuję testy dla nowej klasy. Tak, powieliłam już istniejące testy dla metody check w tej nowej klasie. Na tą chwilę musi to tak zostać.
require 'spec_helper'

describe Poker::FourOfAKind do
 [
  [0, 1, 2, 3, 4],
  [4, 5, 6, 0, 7],
  [8, 9, 0, 10, 11],
  [12, 0, 13, 14, 15],
  [0, 16, 17, 18, 19],
  [20, 21, 22, 23, 0].shuffle,
  [24, 25, 26, 27, 0].shuffle,
  [28, 29, 30, 31, 0].shuffle,
  [32, 33, 34, 35, 0].shuffle,
  [36, 37, 38, 39, 0].shuffle
 ].each do |cards|
  it "detects four_of_a_kind for #{cards}" do
   hand = described_class.new(cards)
   expect(hand.check).to eq :four_of_a_kind
  end
 end
end

Podczas tego procesu zrobiłam jeszcze jedną rzecz. Wstrzyknęłam kolejność sprawdzania ręki pokerowej do inicjalizera klasy Hand. ORDER_CHECKING to stała, którą można traktować jako konfigurację i wyciągnąć do osobnego pliku jeżeli zajdzie taka potrzeba. Zrobiłam to na wypadek gdybym chciała szybko zmienić kolejność sprawdzania tego, co gracz ma w ręce w testach lub w aplikacji.

def initialize(array, order_checking = ORDER_CHECKING)
 ...
end

Kod dla tego etapu znajdziesz tutaj. Został on powtórzony przeze mnie dla każdej ręki pokerowej. Po każdej iteracji wszystkie testy przechodziły. Jeżeli chciałabyś zobaczyć jak to wygląda z większej perspektywy, to zajrzyj tutaj. W tym miejscu istnieją już 3 klasy stworzone na bazie powyższych kroków.

Statystyki

 • LOC - 85
 • LOT - 200
 • Flog - 65.5
 • Flay - 0
 • Tests - 116 examples, 0 failures

Krok 11 - Usuwanie powieleń

W tym kroku zajęłam się usuwaniem analogii w kodzie. A muszę przyznać, że było tego dość sporo. Za każdym razem przy tworzeniu nowej klasy zmieniałam tylko dwie rzeczy: nazwę klasy i jedną linię w metodzie check. By pozbyć się tego powielenia, musiałam wydzielić jakieś zachowanie, może metodę lub nawet klasę, która zajmie się pewnego rodzaju sortowaniem kart i będzie miała wiedzę na temat kolorów i figur. Zdecydowałam, że stworzę normalizację kart. Dzięki temu powstała klasa CardsNormalization, która jest pewnego rodzaju reprezentacją dość ogólnej klasy Normalization. Możesz zapytać mnie dlaczego stworzyłam 2 klasy, kiedy potrzebuje tylko jedną? No cóż, mam przeczucie, że tworzę mały interfejs, który będzie miał wiele różnych reprezentacji. Na tą chwilę istnieje tylko jedna reprezentacja, ale kto wie, co będzie w przyszłości? Przykładem innej reprezentacji (innej normalizacji) jest gra w kości. Zasady są bardzo podobne, ale normalizacja wprowadzanych danych będzie wyglądać inaczej. Kod tych dwóch nowych klas znajdziesz tutaj. Kod który był powielony w nowych klasach znalazł się w klasie Normalization:

class Normalization
 attr_reader :figures, :colors, :figures_frequency
 def initialize(array)
  @array = array.sort
  @figures = prepare_figures
  @colors = prepare_colors
  @figures_frequency = prepare_figures_frequency.values
 end
 private
 def prepare_colors
  @array
 end
 def prepare_figures
  @array
 end
 def prepare_figures_frequency
  @figures.each_with_object(Hash.new(0)) do |item, hash|
   hash[item] += 1
  end
 end
end

a tutaj klasa CardsNormalization:

class CardsNormalization < Normalization
 private
 def prepare_colors
  @array.map { |item| item % 4 }
 end
 def prepare_figures
  @array.map { |item| item / 4 }
 end
end

Podczas tego kroku zrobiłam jeszcze jedną rzecz. Wstrzyknęłam normalizację jako argument do inicjalizera klasy Hand:

def initialize(array, order_checking = ORDER_CHECKING, normalization = CardsNormalization)

Po tych wszystkich zmianach moja klasa OnePair wygląda następująco:

module Poker
 class OnePair
  def initialize(array, normalization = Normalization)
   @normalize_array = normalization.new(array)
  end

  def check
   :one_pair if @normalize_array.figures_frequency.include?(2)
  end
 end
end

Tylko jedna metoda wygląda okropnie. To metoda check. Posiada ona teraz wiele warunków. Wiem jednak, że jest to stan przejściowy. Zajmę się tą metodą, jak tylko zakończę wyciąganie kolejnych funkcjonalności z klasy Hand. Na tą chwilę metoda ta wygląda tak:

def check
 @order_checking.each do |name|
  if [:one_pair].include? name
   class_name = 'Poker::' + name.to_s.split('_').collect(&:capitalize).join
   return name if Object.const_get(class_name).new(@array, @normalization).check == name
  end
  if [:four_of_a_kind, :three_of_a_kind, :one_pair].include? name
   class_name = 'Poker::' + name.to_s.split('_').collect(&:capitalize).join
   return name if Object.const_get(class_name).new(@array).check == name
  else
   method_name = (name.to_s + '?').to_sym
   return name if send(method_name)
  end
 end
end

Następnie, powtórzyłam to samo rozumowanie dla reszty istniejących klas. Użyłam CardsNormalization dla FourOfAKind i ThreeOfAKind. Kod znajdziesz tutaj.

Statystyki:

 • LOC - 87
 • LOT - 200
 • Flog - 82.5
 • Flog total - 122.4
 • Flay - 0
 • Tests - 124 examples, 0 failures

Krok 12 - Usunięcie kolejnych powtórzeń

Tym razem skupiłam się na innych powtórzeniach w nowych klasach. W kilku miejscach sprawdzam podobny warunek: @normalize_array.figures_frequency.include?(4) zmienia się tylko liczba. Jest to dla mnie pewnego rodzaju zasada. Sprawdzamy czy w kartach mamy 2, 3, lub 4 te same figury. Zdecydowałam, że stworzę klasę FrequencyRule a tak wygląda jej kod:

module Rules
 class FrequencyRule
  def initialize(frequency_array, count)
   @frequency_array = frequency_array
   @count = count
  end

  def check?
   @frequency_array.include?(@count)
  end
 end
end

następnie dodałam @rule = Rules::FrequencyRule.new(@normalize_array.figures_frequency, 3) do inicjalizera i użyłam metody @rule.check? zamiast @normalize_array.figures_frequency.include?(3). Tak wygląda klasa ThreeOfAKind po tej zmianie:

class ThreeOfAKind
 def initialize(array, normalization = Normalization)
  @normalize_array = normalization.new(array)
  @rule = Rules::FrequencyRule.new(@normalize_array.figures_frequency, 3)
 end

 def check
  :three_of_a_kind if @rule.check?
 end
end

Cały kod wygląda tak. Po tej zmianie i napisaniu nowych testów, wszystkie nowe i stare testy przechodzą.

Statystyki

 • LOC - 87
 • LOT - 161
 • Flog - 82.5
 • Flog total - 134.9
 • Flay - 0
 • Tests - 95 examples, 0 failures

Krok 13 - Łączenie wielu zasad

Teraz interesująca sprawa. Czas na fula. W tym przypadku potrzebujemy sprawdzić czy mamy 3 i 2 te same figury w tym samym czasie. Tak jak tutaj: 2♠ 2♣ 2♥ 3♥ 3♦. Musimy więc sprawdzić tą samą zasadę dla dwóch i trzech tych samych figur. To dobry czas by stworzyć klasę, która będzie łączyć wiele różnych zasad. Nazwałam ją RulesFactory. Kod wygląda następująco:

class RulesFactory
 def initialize(*rules)
  @rules = rules
 end

 def check?
  @rules.each do |rule|
   return false unless rule.check?
  end
  true
 end
end

A tak wygląda kod klasy FullHouse (karety):

module Poker
 class FullHouse
  def initialize(array, normalization = Normalization)
   @normalize_array = normalization.new(array)
   rule1 = Rules::FrequencyRule.new(@normalize_array.figures_frequency, 2)
   rule2 = Rules::FrequencyRule.new(@normalize_array.figures_frequency, 3)
   @rules = RulesFactory.new(rule1, rule2)
  end

  def check
   :full_house if @rules.check?
  end
 end
end

Widzisz schemat? Oczywiście, trzeba jeszcze zrobić parę ulepszeń w klasie Hand. Dopisać nowe testy i sprawdzić czy przechodzą. Cały kod jest dostępny tutaj.

Krok 14 - Powtarzanie kroków

Nadszedł czas by powtórzyć krok, który już wcześniej opisałam. Tworzymy nowe zasady: StraightnessRule, FlushnessRule i RoyalnessRule. Tworzymy nowe klasy: Straight, Flush i RoyalFlush. Kod po tej zmianie znajduje się tutaj.

Chciałabym wspomnieć o jednej magicznej sprawie. Kiedy zaczęłam tworzyć małe klasy z pojedyńczymi odpowiedzialnościami, klasy te stały się w dość proste. Dzięki temu można używać ich w nieoczekiwany sposób. Oto przykład:

module Rules
 class FlushnessRule
  def initialize(color_array)
   @color_array = color_array
  end
  def check?
   @color_array.uniq.size == 1
  end
 end
end

To co klasa powinna robić:

rule = FlushnessRule.new([1,1])
 => #<FlushnessRule:0x00000001eced60 @color_array=[1, 1]>
rule.check?
 => true

to co może robić:

rule = FlushnessRule.new(['#fff','#fff'])
 => #<FlushnessRule:0x00000001ebc020 @color_array=["#fff", "#fff"]>
rule.check?
 => true

Kiedy tworzyłam tą klasę nie przypuszczałam, że będę mogła ją wykorzystać w taki sposób. Nie myślałam, że będzie się ona nadawać do obsługi zarówno tablic jak i ciągów znaków. Wiem, że to poniekąd jest to zasługa samego języka Ruby i jego duck typing’u ale myślę, że też prostoty kodu.

Statystyki:

 • LOC - 94
 • LOT - 171
 • Flog - 69.7
 • Flog total - 191.2
 • Flay - 0
 • Tests - 142 examples, 0 failures

Krok 15 - Zasada dla Niczego

Kiedy grasz w pokera możesz mieć w ręce jedno z punktowanych ustawień figur lub po prostu nic. To “nic” trzeba obsłużyć w kodzie. Stworzyłam więc klasę dla “niczego” - None. Dodatkowo zrobiłam też trochę porządków w klasie Hand.

module Poker
 class None
  def initialize(array, normalization = Normalization)
   @normalize_array = normalization.new(array)
  end

  def check
   :none
  end
 end
end

Cały kod związany z tym krokiem znajdziesz tutaj. Jak zawsze wszystkie testy po tym kroku przechodzą.

Statystyki

 • LOC - 55
 • LOT - 171
 • Flog - 56.0
 • Flog total - 180.8
 • Flay - 0
 • Tests - 145 examples, 0 failures

Krok 16 - MultiFrequencyRule

To będzie nasz ostatni krok. Możesz wierzyć lub nie ale najtrudniejsza do sprawdzenia zasada to dwie pary. Do tej pory stworzyłyśmy zasadę do sprawdzania liczby tych samych figur w ręce - FrequencyRule. Ta zasada jednak tu nie zadziała, ponieważ chcemy sprawdzić czy mamy 2 pary. Musimy więc stworzyć inną zasadę, inną logikę. Postanowiłam nazwać ją MultiFrequencyRule:

module Rules
 class MultiFrequencyRule
  def initialize(frequency_array, count, times = 1)
   @frequency_array = frequency_array
   @count = count
   @times = times
  end

  def check?
   selected_frequency = @frequency_array.reject { |number| number < @count }
   selected_frequency.count >= @times
  end
 end
end

Tym razem sprawdzamy tylko wybraną liczbę wystąpień w @frequency_array. Ile razy ona pojawia się w tej tablicy. Chwila! Jeżeli mamy taką kombinację kart 2♠ 2♣ 2♥ 3♥ 3♦ mamy w ręce fula ale również dwie pary. Zasada do sprawdzania czy mamy w naszej ręce dwie pary też powinna zwrócić true. Dlatego też sprawdzamy warunek: number < @count i usuwamy te elementy z tablicy. Kod dla tego kroku znajdziesz tutaj.

Uwaga! Jeżeli przyjrzysz się bliżej, to zauważysz, że ten kod ma pewien problem. Przy ustawieniu 2♠ 2♣ 2♥ 2♦ 3♥ też mamy dwie pary. Zmodyfikujmy naszą metodę check?:

def check?
 selected_frequency = @frequency_array.map { |number| number / @count }
 selected_frequency.sum >= @times
end

Nareszcie możemy całkowicie wyczyścić logikę klasy Hand. Możemy też zastąpić klasę FrequencyRule, klasą MultiFrequencyRule, która jest bardziej ogólna. Kod znajdziesz tutaj. Sprawdźmy jak wygląda teraz nasza klasa Hand:

module Poker
 ORDER_CHECKING = [
  :royal_flush, :straight_flush, :four_of_a_kind, :full_house, :flush,
  :straight, :three_of_a_kind, :two_pair, :one_pair, :high_card, :none
 ].freeze

 # Poker hand
 class Hand
  def initialize(
   array,
   order_checking = ORDER_CHECKING,
   normalization = CardsNormalization
  )
   @array = array.sort
   @order_checking = order_checking
   @normalization = normalization
  end

  def check
   @order_checking.each do |name|
    return name if class_name(name).check == name
   end
  end

  private

  def class_name(name)
   class_name = 'Poker::' + name.to_s.split('_').collect(&:capitalize).join
   Object.const_get(class_name).new(@array, @normalization)
  end
 end
end

Jestem dumna z tej klasy. Jeżeli chciałabyś porównać tą klasę z początkową implementacją zajrzyj tutaj.

Statystyki końcowe:

 • LOC - 37
 • LOT - 173
 • Flog - 28.0
 • Flog total - 182.4
 • Flay - 0
 • Tests - 145 examples, 0 failures

Podsumowanie

Podsumuję teraz to co udało nam się osiągnąć:

 • Użyłyśmy bardziej opisowych nazw w kodzie.
 • Uprościłyśmy kod używając odrobiny meta-programowania.
 • Stworzyłyśmy małe obiekty z małą odpowiedzialnością (wiedzą).
 • Przygotowałyśmy całe zaplecze klas sprawdzających zasady pokera.

Co dalej?

Myślisz, że to już koniec refaktoringu? Ja myślę o tym w zupełnie inny sposób. Moim zadaniem refaktoring nigdy się nie kończy. To nie znaczy, że trzeba go robić w nieskończoność. Zawsze będzie coś do zmiany, do ulepszenia. Z czasem mamy więcej informacji o tym jaką logikę kod ma reprezentować. Wiemy dokładnie, co się stanie. Na bazie tej wiedzy możemy podejmować kolejne kroki dotyczące naszej architektury.

Kiedy teraz patrzę na ten kod, zmieniłabym go. Zaczęłabym od powtórzeń, które jeszcze widzę w istniejących klasach. Pewnie zauważyłaś też, że część tych klas jest dość generyczna i wyglądają dość podobnie. W następnym etapie usunęłabym te klasy i stworzyłabym jedną klasę, która pobierałaby nazwę i logikę potrzebnej zasady. Później zrobiłabym porządek w testach. Może wyciągnęłabym konfigurację z klasy Hand do jakiegoś osobnego pliku np. .yml. A może to konfiguracja mogłaby przygotowywać kod związany z zasadami? Czy to za dużo refaktoringu dla tak małej funkcjonalności? Pewnie tak, jest to tylko przykład co można zrobić w prawdziwym kodzie by ułatwić jego rozumienie.

Czego się nauczyłam?

 • małe, czytelne i proste do testowania klasy wiele ułatwiają
 • przy małych klasach, kod staje się bardziej elastyczny (Mogę używać kodu w różny, czasem nieoczekiwany, sposób)
 • mniej zależności, w łatwy sposób możemy usuwać i dodawać nowe zasady
 • jesteśmy otwarci na rozszerzanie kodu - nie musimy modyfikować istniejącego kodu by dodać nową logikę, wystarczy stworzyć nową klasę i przygotować odpowiednią konfigurację. Możemy też pomyśleć o konwencji, która przygotuje konfigurację za nas. Wtedy wszystko działałoby automatycznie.
 • To była czysta zabawa!

Moje zasady na refaktoring

 • po każdym kroku refaktoringu testy muszą przechodzić
 • zacznij od detali a później przejdź do bardziej ogólnego spojrzenia
 • nie zmieniaj wszystkiego naraz
 • kod powinien być napisany tak, by nie potrzebował komentarzy, powinien być samo-komentujący się (są przypadki gdy warto umieścić komentarz w kodzie, ale nieczytelny kod nie powinien być do tego wymówką)
 • narzędzia takie jak Rubocop lub Reek są po to, by pomóc; nie wiedzą jednak wszystkiego
 • staraj się zapobiegać powtórzeniom w kodzie, jednak pamiętaj, że lepiej zostawić kod powielony niż wyciągnąć złą abstrakcję (sprawdź prezentację Sandi Mezt w bibliografii)
 • publiczny interfejs powinien być mały
 • zawsze myśl o całym swoim systemie, jak duży wpływ na niego będzie miała Twoja zmiana?
 • pamiętaj o zasadach takich jak SOLID
 • usuwaj powtórzenia w mądry sposób
 • myśl ogólnie i zawsze pamiętaj o spojrzeniu całościowym

Na koniec

Chciałabym wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy na koniec. Przy każdym kroku zamieszczałam statystyki (wyniki różnych metryk). Nie wiem czy zwróciłaś na to uwagę ale w trakcie trwania refaktoringu te statystyki były gorsze niż na początku. Nigdy nie rezygnuj z refaktoringu z tego powodu. Jeżeli masz dobrą intuicję i plan gdzie chcesz być na jego końcu, krok po kroku kontynuuj swoją podróż a zobaczysz efekty.

To wszystko. W tym artykule zamieściłam kilka pomysłów na refaktoring. Możesz ich używać całkowicie niezależenie. Kroki mogą być wykonywane w innej kolejności (nie wszystkie, ale część z pewnością). Nie musisz też wykorzystywać ich wszystkich. Jeżeli podobał Ci się ten artykuł, podziel się swoimi przemyśleniami poniżej w komentarzach. Do zobaczenia następnym razem!


Bibliografia

Książki

Prezentacje angielskojęzyczne