Różnice między to_a i to_ary w Ruby

Porównanie metod to_a i to_ary

Czy zastanawialiście się kiedyś nad metodami to_a i to_ary w Ruby? Czy to w zasadzie dwie nazwy na tą samą metodę? A może jest między nimi jakaś różnica? Co jeżeli zaimplementujemy te metody w naszej własnej klasie? W tym artykule postaram się odpowiedzieć na te pytania. Zaczynamy!

Na początek zacznijmy od definicji metod to_a i to_ary w klasie Array, jakie możemy znaleźć w dokumentacji Ruby Doc:

to_a - Kiedy self jest instancją klasy Array, zwróć self. W przeciwnym wypadku, zwróć nowy obiekt klasy Array zawierający elementy z self.

to_ary - Zwróć self.

Już na tym etapie widzimy, że definicje te są podobne, ale nie dokładnie takie same. W przypadku implementacji tych metod w naszych własnych klasach możemy powiedzieć, że metoda to_ary jest używana do konwersji implicit, natomiast to_a do konwersji explict. To może brzmieć niezrozumiale, dlatego napiszę to innymi słowami. Metoda to_ary pozwala obiektowi zachowywać się jak obiekt klasy Array, a metoda to_a zamienia, czyli konwertuje nasz obiekt na obiekt klasy Array. Ten wzorzec postępowania jest wykorzystywany wielokrotnie w języku Ruby. Między innymi dla par metod takich jak to_s i to_str oraz to_i i to_int.

Teraz możemy już przejść do przykładów. Stwórzmy klasę Point, która będzie implementować metody to_a i to_ary tak byśmy mogli zobaczyć ich użycie.

class Point
 def initialize(x, y)
  @x = x
  @y = y
 end

 def to_a
  puts 'to_a method called'
  [x, y]
 end

 def to_ary
  puts 'to_ary method called'
  [x, y]
 end

 def inspect
  "#<#{self.class.name} (#{x}, #{y})>"
 end

 private

 attr_reader :x, :y
end

Sprawdźmy co stanie się, gdy użyjemy splat operatora * na obiekcie klasy Point.

point = Point.new(1, 3)
# => #<Point (1, 3)>

Point.new(*point)
# to_a method called
# => #<Point (1, 3)>

Jak widzimy została wywołana metoda to_a. Z drugiej strony kiedy spróbujemy przypisać obiekt klasy Point do zmiennych zostanie użyta metoda to_ary.

x, y = point
# to_ary method called
# => #<Point (1, 3)>

Jako następny krok sprawdźmy, co się dzieje gdy użyjemy each na kolekcji punków.

[point].each { |item| item }
# => [#<Point (1, 3)>]

[point].each { |(x, y)| [x, y] }
# to_ary method called
# => [#<Point (1, 3)>]

W pierwszym przykładzie nie dzieje się nic szczególnego. Po prostu iterujemy przez kolekcję punktów. Natomiast w drugim przykładzie widzimy, że została wywołana metoda to_ary. Stało się tak dlatego, że podobnie jak powyżej i tym razem przypisaliśmy obiekt klasy Point do dwóch zmiennych. Warto tu wspomnieć, że w implementacji klasy Point koordynaty punktu są prywatne, a dzięki metodzie to_ary możemy się do nich w łatwy sposób dostać podczas używania metody each.

Jakiś czas temu napisałam artykuł o tym jak Ruby rzutuje obiekty na łańcuchy znaków, w którym opisywałam jak zachowuje się metoda puts dla obiektów typu Array. Zobaczmy co się stanie w przypadku klasy Point, która ma się zachowywać podobnie do Array.

puts point
# to_ary method called
# 1
# 3
# => nil

Kiedy metoda to_ary jest zaimplementowana w klasie Point, metoda puts postara się użyć to_ary by podzielić nasz obiekt na mniejsze części i wywołać puts rekursywnie. Czyli na każdym pojedynczym elemencie.

Teraz jest dobry moment by wspomnieć o ważnej rzeczy. Gdy nasz obiekt typu Point nie implementuje metody to_ary przypisanie do zmiennej oraz inne zachowania będą wyglądać inaczej, ale nie dostaniemy wyjątku. Oto przykład:

class Point
 def initialize(x, y)
  @x = x
  @y = y
 end

 def to_a
  puts 'to_a method called'
  [x, y]
 end

 def inspect
  "#<#{self.class.name} (#{x}, #{y})>"
 end

 private

 attr_reader :x, :y
end

point = Point.new(1, 3)
# => #<Point (1, 3)>

x, y = point
# => #<Point (1, 3)>

x
# => #<Point (1, 3)>

y
# => nil

Jak widać obiekt klasy Point nie został w tym momencie podzielony na składowe. Zerknijmy jeszcze na zachowanie względem metody puts bez implementacji metody to_ary.

point = Point.new(1, 3)
# => #<Point (1, 3)>

puts point
# #<Point:0x00007f6e92b2a8b0>
# => nil

W tym przypadku również metoda puts nie iteruje przez składowe obiektu klasy Point. Podobne obserwacje możemy zauważyć też dla metody flatten gdy metoda to_ary nie jest definiowana.

point_1 = Point.new(1, 3)
# => #<Point (1, 3)>

point_2 = Point.new(1, 5)
# => #<Point (1, 5)>

[point_1, point_2].flatten
# => [#<Point (1, 3)>, #<Point (1, 5)>]

Z drugiej strony, gdy użyjemy jej na obiekcie klasy Point z zaimplementowaną metodą to_ary wynik będzie inny.

point_1 = Point.new(1, 3)
# => #<Point (1, 3)>

point_2 = Point.new(1, 5)
# => #<Point (1, 5)>

[point_1, point_2].flatten
# to_ary method called
# to_ary method called
# => [1, 3, 1, 5]

Metoda flatten wywoła metodę to_ary na każdym elemencie tablicy. Zachęcam do samodzielnego sprawdzenia co się stanie w przypadku metody join.

Podsumowanie

 1. Dwie metody pozwalają nam na zachowywanie się jak Array:
  • metoda to_a - pozwala na rzutowanie obiektu na obiekt typu Array.
  • metoda to_ary - pozwala nam zachowywać się jak obiekt typu Array.
 2. Splat operator używa metody to_a.
 3. Przypisanie obiektu do zmiennych będzie chciało użyć metody to_ary jeżeli taka istnieje. Jeżeli nie, przypisanie nastąpi tylko dla pierwszej zmiennej. Reszta pozostanie z wartością nil.
 4. puts będzie starać się użyć metody to_ary jeżeli jest ona zaimplementowana w obiekcie
 5. Metody flatten i join będą się zachowywać podobnie jak puts. Jeżeli w obiekcie będzie zaimplementowana metoda to_ary to z niej skorzystają.

Linki